CVDIRECT   
[Nederlands]
  Home
 
 
Producten
Radiatoren
VSH knelfittingen
CV-buis en bevestigingsmaterialen
Kranen
Expansie vaten en pompen
Design radiatoren
Montage materiaal
Ketels en toebehoren
 
Extra
Bedrijfsinfo
Machtigingskaart voor éénmalige incasso
Global aansluitingen
Algemene leveringsvoorwaarden
Ovus onderblokken tbv Global radiatoren
Algemene leveringsvoorwaarden

CVDIRECT
C.I.F. Handelsonderneming BV

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, in euro's.
Prijs- en modelwijzigingen, alsmede typefouten voorbehouden.

Levering van goederen tot en met een bedrag van 75,00 euro, geschiedt uitsluitend onder rembours, 12,50 euro.
Boven het bedrag van 75,00 euro geschiedt de levering van de goederen zonder verzendkosten.
Levering van de bestelde goederen geschiedt binnen 3 dagen nadat het verschuldigde bedrag is voldaan
op bankrekeningnummer 678143986 van CVDIRECT.

Dit kan per bank- of giro-overschrijving op bovengenoemde rekening.

De afgesproken levertijden zijn richttijden, ze kunnen afwijken doordat onze leveranciers soms
niet op tijd kunnen leveren.

Levering van de goederen geschiedt alleen in Nederland en aan de openbare weg die normaal
toegangkelijk is voor vrachtwagens. Bij levering van de goederen op de waddeneilanden wordt
een toeslag op de vervoerskosten in rekening gebracht.

Bij een onverhoopt verkeerde bestelling, kan geruild worden, mits in originele verpakking, maar
vervoerskosten hieruit voortvloeiend zijn voor rekening van de besteller.

CVDIRECT behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het moment
van volledige betaling van de prijs van alle door CVDIRECT aan de klant geleverde of nog te
leveren goederen, alsmede van eventuele vordereingen voor door CVDIRECT ten behoeve van de
klant in het kader van de levering van goederen verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden
en/of diensten en hetgeen CVDIRECT van de klant te vorderen mocht hebben wegens een
tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen CVDIRECT en de klant gesloten
overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.
 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
Aanbiedingen